DELPHIA SAMARIA

Spoločnosť DELPHIA SAMARIA s.r.o. ponúka široké portfólio produktov spadajúcich pod energetickú agendu počnúc certifikátom budov, projektovým energetickým hodnotením, pasportizáciou budov až po energetický audit.

Neprinášame len riešenia a opatrenia na efektívnejšie využívanie energií pre chod budov a podnikov, ponúkame priamo aj tvorbu návrhov, vizualizácií a samotných realizácií opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov, a to fotovoltických panelov, batériových úložísk a vertikálnych veterných turbín.