Plán obnovy a odolnosti 

Od konzultácie po realizáciu

- predstavte nám svoje plány
- pýtajte sa na všetko čo potrebujete vedieť
- povedzte nám o svojich možnostiach na realizáciu opatrení


- zodpovieme na otázky
- navrhneme optimálne riešenie
- ponúkneme plán spolupráce
- obhliadneme budovu
- vyplníme potrebné dotazníky


- vypracujeme a zrealizujeme potrebnú dokumentáciu
- zabezpečíme podporu formou konzultácií až po ukončenie realizácie