OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

V oblasti riešení OZE (obnoviteľné zdroje energie) nachádzame širokú ponuku možností počnúc fotovoltikou až po nespočetné množstvo veterných turbín v kombinácii s batériovými úložiskami a tepelnými čerpadlami. Dnes to už nie je len o inštalácii nejakej zostavy fotovoltiky a váhaní či si k tomu pridám batériu alebo nie.


Základom správneho rozhodnutia je potreba vedieť o svojich nárokoch na spotrebu energií nielen v množstve, ale i časoch kedy jej koľko potrebujeme. Dôležité je posúdiť aj lokalitu, v ktorej sa inštalácia bude nachádzať a svoje možnosti na investície do realizácie finálneho riešenia.
Najjednoduchším a najlepším riešením je vypracovanie optimálneho návrhu a na jeho základe budete vedieť, aké riešenie ja najvhodnejšie z hľadiska efektivity či ísť do kombinácie fotovoltiky s veternou turbínou, zvážiť používanie batériového úložiska a vedieť, aká je predpokladaná návratnosť investície.

Ako na to?

Dohodnite si konzultáciu spojenú s obhliadkou, ktorej výstupom bude návrh optimálneho riešenia, technológií a parametrov inštalovaného výkonu. Na základe získaných údajov si nechajte vypracovať cenovú ponuku a môžete zvažovať investíciu do realizácie, ktorá je posledným krokom k optimalizácii nákladov na chod rodinného domu, firmy prípadne výrobného objektu.