ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Spoločnosť DELPHIA SAMARIA s.r.o. ponúka široké portfólio produktov spadajúcich pod energetickú agendu počnúc certifikátom budov, projektovým energetickým hodnotením, energetickým auditom, pasportizáciou budov až po aktuálnu novinku ESG certifikát/report.

Neprinášame len riešenia a opatrenia na efektívnejšie využívanie energií pre chod budov a podnikov, ponúkame priamo aj tvorbu návrhov, vizualizácií k realizáciám opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov, a to fotovoltických panelov, batériových úložísk, tepelných čerpadiel a veterných turbín.